SBBP.PL

Obowiązkowe wyposażenie podczas transportu

Obowiązkowe wyposażenie podczas transportu

Każdy pojazd samochodowy bądź ciężarowy przemierzający drogi naszego kraju musi, zgodnie z prawem, być wyposażony w odpowiedni sprzęt potrzebny w razie sytuacji alarmowej. Inne jest wedle prawa wyposażenie pojazdu osobowego a inne pojazdu ciężarowego przewożącego towary niebezpieczne, dlatego w tym artykule wyjaśnimy związane z tym zagadnieniem kwestie.

Obowiązkowe wyposażenie każdego pojazdu

Obowiązkowe wyposażenie każdego pojazdu samochodowego w Polsce regulują zapisy prawne. Obecnie w ustawie istnieje zapis, wedle którego wymagane w każdym pojeździe są dwa przedmioty. Pierwszym z nich jest trójkąt bezpieczeństwa, przeznaczony do ustawiania na jezdni, który służy ostrzeganiu o obecności unieruchomionego lub zepsutego pojazdu. Drugim z niezbędnych akcesoriów bezpieczeństwa jest sprawna gaśnica, umieszczona w takim miejscu by jej użycie było proste.

Wbrew powszechnie panującym opiniom przepisy prawne nie nakazują posiadania w samochodzie apteczki doraźnej pomocy, kamizelki odblaskowej, zestawu narzędzi czy koła zapasowego. Mimo braku przymusu każdy odpowiedzialny kierowca powinien wyposażyć się w te elementy.

Wyposażenie adr pojazdu

Jest jednak grupa pojazdów wymagających większych zabezpieczeń niż te podstawowe powszechnie obowiązujące. Są to pojazdy przewożące towary niebezpieczne takie jak ładunki łatwopalne, zagrożone wybuchem czy gazy i substancje trujące. Kwestie przewozu towarów niebezpiecznych reguluje w Europie konwencja ADR uzupełniona przepisami poszczególnych krajów. Przepisy te łącznie regulują szczegółowo rodzaj i jakość przyrządów bezpieczeństwa, w które powinny być wyposażone pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

W samochodach ciężarowych wyposażenie adr awaryjne stanowią najczęściej kliny do podkładania pod koła, minimum dwa stojące znaki ostrzegawcze do oznakowania miejsca awarii oraz kamizelka ostrzegawcza. Wyposażenie osobiste kierowcy powinna stanowić maska do ochrony dróg oddechowych oraz okulary, rękawice bądź odpowiednie obuwie w zależności od przewożonego ładunku. Wyposażenie przeciwpożarowe stanowią gaśnice w liczbie i rozmiarze uzależnionym do tonażu samochodu ciężarowego.

Ciekawą ofertę znajdziesz na https://www.etruck24.pl/pl/c/Wyposazenie-ADR/61/1